Jan Banning: Pulaski

Samen met Meramuda maakte Fat Pixel een website voor fotograaf Jan Banning. Deze site toont de intense portretten van Pulaski Women’s Prison, en de verhalen van de vrouwen die daar gevangen zitten.