Longfonds

Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) vroeg Fat Pixel om een digitaal platform te ontwikkelen waarop de achterban via stellingen om hun mening gevraagd kon worden. Fat Pixel verzorgde een ontwerp en de implementatie van de templates. Het CMS werd geïmplementeerd door eBoys.